Om Oss

AB Universalfärg grundades år 1952 med utveckling och produktion av byggkemiska produkter. AB UniversaIfärgs marknadsprogram omfattar:
Fasadfärger - Putser - Specialfärger - Tilläggsisoleringssystem  med puts - Spackel & Lagningsbruk - Betongrenoveringssystem - 
Formbordsbeläggningar

Vi exporterar bland annat till Norge - Finland - Estland - Lettland - Danmark.AB Universalfärg har ett 
utbildnings program om fasadfärger och putser, kvalitetskontroll och miljöaspekter vad gäller arbeten med byggkemiska produkter för arbetsledare och arbetare inom prefabindustrin. Vi har även producerat en utbildningsvideo som finns till utlåning. Av vidare intresse kan följande litteratur vara, "Betongens yta" skriven av arkitekt Tage Herzell och CBI's "Ytbehandling av betongkonstruktioner". Vi samarbetar med en rad olika företag inom byggkemiska produkter


© AB Universalfärg 2015