Fasadfärger

Capatong Plus
Capatong Plus ger en helmatt ytfinish och är speciellt utvecklad för målning av byggelement i betong eller andra alkaliska underlag. Capatong Plus har en mycket god täckförmåga. Vidhäftning anpassad till underlaget, hög färgton- beständighet samt smutsavvisande egenskaper. 
Teknisk information
Arbetsbeskrivning
Säkerhetsdatablad

Capatong AE 515

Capatong AE 515 är en halvmatt version av Capatong Plus med en betydligt starkare ytfinish mot mekanisk åverkan 
och ger ett mycket gott skydd mot karbonatiseringen av betongen. 
Målning och skydd av betong-konstruktioner såsom broar -vägtunnlar -pelare -P-garage där höga krav ställes på att färgskiktet skall tåla upprepad rengörning och samtidigt vara diffusionsöppen. 
Teknisk information
Arbetsbeskrivning
Säkerhetsdatablad

Allmänna arbetsbeskrivningar

Ytpreparering av betongelement före målning/putsning 

Målningsanvisning och råd vid målning på den släta formsidan av sandwichelement där målningsytan skall vara slät

Rengörning av fasadytor som behandlats med våra produkter

Beabetningsåtgärder vid vid strukturändring på betongelelement med Capatong Plus

Allmänna anvisningar för bättring av mekaniska skador i färgskiktet på betongyta

© AB Universalfärg 2015