Fasadputser

Fasadputs 10 - 15 - 20 - 30
Högvärdig in- och utvändig fasadputs för fasader-socklar och andra ytor där man önskar en struktur 
på underlaget. Fasadputs lämpar sig för renovering & nyproduktions-objekt på underlag såsom betong,
puts och andra fast bärande ytor. 
Teknisk information
Arbetsbeskrivning
Säkerhetsdatablad

Spritsputs 12 - 25 - 40 - 60

Högvärdig in- och utvändig strukturputs som lämpar sig för renovering & nyproduktionsobjekt på underlag 
såsom betong, puts och andra fast bärande ytor. Spritsputs är en fiberarmerad strukturputs med en komstorlek 
om 1.5 -2.5 -4.0 - 6.0 mm, där man önskar en öppen ytstruktur. 
Döljer ojämnheter i underlaget och kan genom sin elasticitet “ta upp” mindre sprickbildningar i underlaget.
Teknisk information
Arbetsbeskrivning
Säkerhetsdatablad


Allmänna arbetsbeskrivningar

Ytpreparering av betongelement före målning/putsning 

Rengörning av fasadytor som behandlats med våra produkter

Allmänna anvisningar för bättring av mekaniska skador i färgskiktet på betongytan

Råd vid putsning

© AB Universalfärg 2015