Grundfärger

Capagrund Haftprimer ASS
Capagrund Haftprimer ASS är en svagt täckande enkomponents miljövänlig primer avsedd att vara häftförmedlare på glatta, täta och svagt sugande betongunderlag före målning eller putsning. 
Som primer för mineralskivor, betongunderlag efter ytpreparering. Efter applicering av Capagrund Haftprimer ASS kan våra färger, putser, silikat /silikon-emulsionsfärger och putser appliceras.
Teknisk information
Säkerhetsdatablad

© AB Universalfärg 2015