Service

SERVICE
Först och främst har vi en kunnig erfaren specialutbildad personal som hjälper Dig till rätt val av produkt och förfarande för Ditt fasadprojekt.

FÄRGKARTOR
Det finns ett stort antal olika färgkartor ute i omlopp. Vi har valt att i första hand arbeta med NCS Utomhus-kartan. Den innehåller 330 st. ljusäkta kulör speciellt framtagna för fasader och får anses vara standard här i Sverige, du beställer den av Skandinaviska Färginstitutet, 
www.ncscolour.com. Vi har även en egen färgkarta, Stadsbild 300 som får anses som ett komplement till NCS Utomhus-kartan.
Vi kan givetvis även ta fram specialkulörer enligt prov vid till exempel tillbyggnation och renovering. 

PUTSPROVER
Putsning av fasaderför att få en intressant och vacker fasad är väldigt populärt. För att underlätta valet
av puts så har vi tagit fram en liten box med våra olika strukturputser. Lådan innehåller strukturprover
av följande produkter: Spritsputs 12, 25 & 40, Fasadputs 10, 15, 20 & 30 och Puts DF 08.

RÅDGIVNING
Vi står givetvis till förfogande vad gäller all sorts rådgivning vad gäller ditt fasadproblem, val av produkt, appliceringssätt, ytpreparering, kulörval eller vad det nu kan vara.

SNABBA LEVERANSER
Ett modernt brytsystem för brytning av kulörer och ett väl tilltaget lager ger oss möjlighet till snabba leveranser. Vi har även egna distributionsbilar för leveranser inom Storstockholmsområdet.

UTHYRNING AV MASKINER
Vi har även de verktyg och maskiner som krävs för ett enkelt och rationellt applicerande av våra produkter.
Vårt uthyrningsprogram inkluderar färgsprutor, putsmaskiner, kompressorer, högtryckstvätt, tvångsblandare, trattpistoler, stenpistol för applicering av Capasil Sockelputs.
Vi har även de stegar och lättmetallställning som behövs för ett smidigt arbetande.

© AB Universalfärg 2015